שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?

הסוגיות שלנו