חשיפת יתר עצמית

האם יש לנסות ולמנוע מנוער לעסוק בחשיפה עצמית ומשפחתית גבוהה מדי בסרטים הוידאו?