המחלוקת

Rav Twerski

אל לו לאדם לעזוב את הוריו אלא עבור סיבה משמעותית.

כיבוד הורים הינה אחת ממצוות היסוד של היהדות, המופיעה גם בעשרת הדיברות. המשמעות ההלכתית של הציווי הינה היענות של הילד לכל אחת מצרכיו של ההורה, ובוודאי שלא מדובר רק בצרכיו הפיזיים אלא גם הנפשיים. הקרבה של אדם לבני משפחתו הינה צורך נפשי שילדיו של אדם צריכים לספק אותו.

אלגרה גודמן

לא נכון לדכא את מימושו העצמי של האדם. לא ניתן למנוע מאדם לחיות את חייו בשל מחויבויותיו לאדם אחר.

עזיבת בית ההורים הינה חלק בסיסי של ההתבגרות הטבעית של אדם: "על כן יעזוב איש את אביו ואמו …" (בראשית). הכנעת עצמאותו של אדם לשם מילוי הצרכים של הוריו הינה סותרת את הטבע אנושי ואת הניסיון להגשמה עצמית. כמובן שלאדם עדיין ישנה החובה המוסרית – לספק את הטיפול הטוב ביותר עבור ההורה בהעדרו (בית אבות טוב, טיפול צמוד וכו ') ולבקר בתדירות גבוהה ככל האפשר. גם אם היה מוכן להקריב את עצמו למען מטרה נעלה זו, פתרון שכזה אינו בהכרח הפתרון המועיל ביותר עבור ההורה. דוגמה קלאסית לכך ניתן לראות במחזה "המלך ליר".

סיכום ל  

מקורות קרובים