המחלוקת

יעקב פרידלנד

על משרד החינוך להסתייג  מחשיפת יתר של רגעים אינטימיים בחיי תלמידי קולנוע בסרטיהם.
אם משרד החינוך בחמ”ד אינו מסתייג מן הסרט, ואף מעלה אותו לשלב הגמר בתחרות, יש בכך כדי לעודד תלמידים לחפש חומרים דומים לסרטיהם, ואולי אף לחקות את הגיבור של הסרט בחייהם.יש לזכור שהלכות צניעות נוצרו מתוך המחשבה כבדת הראש של חכמים, שביקשו לשמור את האינטימיות האנושית הגופנית לחיי הפרט והזוגיות, ולהסתיר אותה מן העין החיצונית. כיוון שחכמי ההלכה חיו לפני עידן הפייסבוק ותכניות הריאליטי, אין בכתביהם התייחסות לשאלה אילו חלקים נוספים של החיים אין לגלות ברבים. היום ראוי שתיכתבנה הלכות צניעות חדשות. למאמר השלם

דורון צברי

מדובר באנשים, חשוב מאוד לעודד תלמידים לבטא את מצוקותיהם. דווקא היצירה האמנותית, כמו הסרטים הדוקמנטריים, יכולה לשמש תפקיד משמעותי בחשיפת בעיות בחברה שיעוררו למצוא דרך לתיקונם. ביקורת היא חיונית להתפתחותה של החברה.

סיכום ל  

מקורות קרובים