המחלוקת

אביה ריש

כאשר אדם אומר 'לא' כוונתו היא – 'לא'.

סיכום ל  

מקורות קרובים