עמוד חכם

Menachem Shechter

An editor in sugia

Menachem Shechter

נטישת ילדים את הוריהם המתבגרים

מתי מותר לאדם להתרחק מההורה המבוגר שלו?

האם זה תלוי רק במצבו של ההורה או שגם שישנה השפעה גם לאלמנטים אחרים - הקשורים לאדם עצמו?

כשאת אומרת לא למה את מתכוונת

מה הגבול בין חיזור אובססיבי להטרדה מינית.