שקרים לבנים | סוגיות קרובות

סוגיות קרובות

חשיפת יתר עצמית

האם יש לנסות ולמנוע מנוער לעסוק בחשיפה עצמית ומשפחתית גבוהה מדי בסרטים
הוידאו?

המשך

כשאת אומרת לא למה את מתכוונת

מה הגבול בין חיזור אובססיבי להטרדה מינית.

המשך

נטישת ילדים את הוריהם המתבגרים

מתי מותר לאדם להתרחק מההורה המבוגר שלו?האם זה תלוי רק במצבו של ההורה או שגם שישנה השפעה גם לאלמנטים אחרים – הקשורים לאדם עצמו?

המשך

שמועות מסתובבות

אדם רואה שקולגה שלו פוגע באנשים אחרים.
האם חייב לדווח במחיר אישי?
מהו גבול אחריות של אדם כלפי הזולת.

המשך